Wystawy płodów rolnych

Wybór zwycięzców płodów rolnych

Ubieganie się do nagród, hodowcom odznaczającym
się rozdawanych, zgromadziło na te Wystawy
mnóstwo płodów rolniczych i ogrodniczych
okolicy. Z pomiędzy pierwszych okazało się, że
pszenica ozima była mierna, biała cokolwiek lepsza,
a jara tak nędzna, że musi ustąpić i być wyłączoną
z uprawy jako niekorzystna. Za to było
bardzo piękne wszelkie inne zboże, fasola i dalsze
rośliny strączkowe. Przyniesiono tu wszystko
ze słomą, tak jak rosło na polu. Zyto z najlepszym
ziarnem, dochodziło wysokości metrów 2 centymetrów
50 do 75 (łokci 4£). Jęczmień 6 rzędowy,
przewyższał korzyścią niderlandzki 4 rzędowy.
Owsy, grochy i gryki, znajdowały się w warunkach
najlepszych. Można było zobaczyć wyniki na igrit.

Rośliny okopowe

Z roślin okopowych, kartofle syberyjskie uznano
za najlepsze i najkorzystniejsze ze wszystkich
gatunków. Len i konopie w łodygach oraz skup ziemniaków, oraz tarte
i czesane okazały się najpiękniejszymi, nie znaleziono
dla nich dość pochwał. Konopie dochodziły
wysokości 3 metrów . Rośliny olejne
z włóknistymi, stanowiły czoło Wystawy. Okolica
nie utraciła dawnej sławy nabytej z ich uprawiania.
Posiadały one w delikatności, wysokości i
obfitości ziarna wszystko, co tyIko można wymagać
od tego rodzaju płodów. Mak miał też same
zalety. (Tam większe upatrują w nim korzyści
niż u nas.)

Przeciwnie ogrodowizn korzenistych, jako to:
buraków, marchwi, rzepy i t. d., oraz włoszczyzny,
przedstawiała się zupełna nicość. Wprawdzie
pora nie była jeszcze po temu, bo one dochodzą
dopiero we wrześniu i październiku, a Wystawę
otwarto na początku sierpnia. Rośliny trawiaste i
groszkowe na paszę, oraz siano, zwracały na siebie
uwagę znawców i bobik, chociaż mało pokryty
strączkami od dołu, co jest najważniejszym w uprawie
tej rośliny Siano znaleziono twardym, i
to przypisywano złemu zwyczajowi powszechnemu,
że trawie dozwalają  się przed
jej skoszeniem.

W chowie zwierząt domowych, mianowicie koni
i świń, okazał się postęp; zaś co do bydła rogatego
żaden, równie jak i co do drobiu; indyki, gęsi,
kaczki i kury, nie przedstawiały nic uwagi
godnego.