Ulepszenie gruntu pod uprawę

żurawina

Sposoby ulepszania

Do sposobów ulepszania gruntu nie zaliczono siewu łubinu,
a przecież jego usługi są wprost nieocenione,..
Niema też wzmianki o tym, że do wyznaczenia miejsc trzeba
użyć tyczki…
Do małych planików sadów brak skali,.,
Niema wzmianki o zasilaniu ziemi pod szkółkę nawozami
mineralnymi…
Nie jest podana pora zakładania pierścieni lepkich przeciw
przedzimkom…

Nie znajdujemy wzmianki o tym, że jabłonie na karłowej
podkładce wywracają się przy silnym wietrze. Kupno wiśni ostatnio stało się bardzo popularne ze względu na dobrą rentowność.
Pomiędzy wiśniami nie znajdujemy Hiszpanki…
Pomiędzy szkodnikami pominięto osę wiśni… etc. etc. etc.” ,
W tym huraganowym ogniu drobnych uwag trudno jest znaleźć,
jaki jest główny ceł obstrzału — które to są, te nowe i zbyt radykalne
poglądy. Czy to nie dość głębokie doły kopane pod drzewka:
„Głębokość 60 — 80 cm, dołów, podana przez autora, stanowczo
jest za mała w większości wypadków…” .
Czy potępienie siania zboża w sadach…

„Zboża, wbrew zdaniu, wyrażonemu przez autora, mogą
być siewane w sadach bez wyraźnej dla drzew szkody, co własną
stwierdziłem praktyką, a widziałem wpierw wielokrotnie robione
w Czechach, nad Renem i t. p.“ . Na sprzedaż groch w dobrym stanie jest oferowany.
Czy wreszcie pogląd, że piękne owoce z zagranicy sprowadzane
Nie tyle są produktem lepszego klimatu, ile starannej i umiejętnej
pracy:

„My byśmy sądzili, że główną podstawą jest klimat, a praca
do niego pożądanym dodatkiem… Słońca i dłuższego okresu
rośnienia nie zastąpi nic” . Żurawina ekologiczna ma zainteresowanie w Polsce.
Stwierdzenia, co jest nowym wkładem wniesionym przez
do polskich metod sadowniczych — nie znajdujemy
w tej olbrzymiej recenzji. Nie było to i później nigdy wyłuszczone
wyraźnie w polskim piśmiennictwie ogrodniczym.
Otóż tą nowością, było zerwanie ze szkołą niemiecką
w sadownictwie, dokonane pod niewątpliwym wpływem prac
, francuza piszącego po niemiecku i zwalczającego w Stuttgarcie
metody niemieckie.

Niemieckie przyzwyczajenia

Rzecz w tym, że Niemcy, usiłując zaprowadzić u siebie sadownictwo
francuskie, nie tylko popełnili ten błąd, że sadownictwo dochodowe
uważali za identyczne z amatorskim, tylko większe, ale jeszcze
wprowadzili do tego sadownictwa różne głupstwa własnego pomysłu.
Zrozumiał, że droga niemiecka jest błędna, widział,
że Niemcy nie osiągnęli na tej drodze żadnych poważnych wyników
w sadownictwie, że są w dalszym ciągu krajem w olbrzymiej
ilości importującym owocem, i że trzeba wobec tego zwrócić się po
naukę wprost do kraju jasnej myśli, starej cywilizacji, intensywnej
pracy, słowem do Francji, której dobre nauki najwidoczniej zepsuli
i źle zastosowali Niemcy, a która sama pracuje dobrze, czego najlepszym
dowodem jest, że wciąż jeszcze w dużych ilościach eksportuje
owoce.