Sposoby wykorzystania buraków

Sok z buraka

Drugi sposób wydobycia soku z
buraków, którego pierwsi wynalazcy
cukru z buraków, Achard i jego współcześni używali,
sposób, o którym wszyscy się zgadzają,
że wkrótce stanie się powszechnym przez swoją
praktyczność, przystępność i taniość, zwłaszcza w
gospodarstwach zakładających małe fabryki, jest
wymywanie wodą czyli.
Achard używał do wydobycia cukru z buraków
wyskoku. Wysoka cena aronii i tego ciała i niebezpieczeństwo
pożaru, łatwo wyniknąć mogącego przy
fabrykacji, na zawsze go usunęły zużycia.
która na krajaniu buraków w długie
czworoboczne słupki, lub cienkie płytki, i wyznaczaniu
tychże zimną lub letnią wodą.

Doświadczenie jednak pokazało, że woda zimna
bardzo mało % surowego buraka zabiera cukru,
niemniej, że bardzo łatwo tworzy się fermentację.
w r. 1836 wziął prawie
we wszystkich krajach Europy, na wyrabianie
cukru z suszonych buraków. System jego, majacy
na celu nie tylko wyciągnięcie całej ilości
cukru, zawartej w burakach, ale nadto zrobienie
» suszonych buraków, przedmiotu obszernego handlu,
ażeby i mniejsi gospodarze, nie mogący sarni
zakładać cukrowni, korzystnie mogli uprawiać
i wielkim fabrykom dostarczać buraków; system
ten, zrobił epokę w przemysłu cukrowego

Próby z suszonymi burakami

Pierwsze próby Schiitzenbacha, zasadzały się
na tarciu suszonych buraków, zarabianiu ich wodą,
w stosunku 4 części buraków na 9 wody, zaprawioną
albo S kwasu siarczanego na ciasto i wyduszaniu w prasach, jak surowe buraki. Sok otrzymuje się zaledwie zięcony lub z kolorowany,
następnie neutralizuje go się wapnem, filtruje
i gotuje, jak zwykle. Można kupić buraki na giełdzie warzywnej. Schtitzenlbach utrzymuje,
że ma do cukru skrystalizowanego. Jednak ten system nie otrzymał takiego wzięcia,
jakie sobie Scbfllzenbach obiecywał. Trudności
w suszeniu buraków, opał użyty do tego,
kwasu siarczanego, który szkodliwie na cukier działać
musiał, a co najważniejsza, strata makuchów
zupełnie niezdatnych do wykarmu bydła, to wszystko
stało się przyczyną, iż system Schiitzenbacha
nie odpowiadał ogólnemu oczekiwaniu.

Ulepszenie systemu Schiitzenbacha zaprowadzono
w fabryce Hr. Henryka D w
Tłumaczu w Galicji, wyciągając sok z suszonych
buraków w wysokich 18 do 24 stóp, szerokich
3 stóp szczelnie zamkniętych, za pomocą
w komunikacji będących z sobą cylindrów, nazwanych
extraktorami.