Opis drzew

pomidor

Wpływ Leczenia

Ażeby lepiej zobrazować wpływ leczenia na poszczególne
drzewa wybrano 4 drzewa Landsberskiej i 4 drzewa Malinowej
Oberlandzkiej i opracowano historię ich rozwoju, a także dokładnie
opisano ich stan.
W poprzednim artykule podano historię czterech kwater,
najbardziej charakterystycznych dla opisanych tam odmian. Natomiast sprzedam maliny to są ogłoszenia najczęściej wystawiane.
Tutaj, z pośród kilku tysięcy drzew leczonych w sadach,
wybrano kilka przykładów specjalnie jaskrawo ilustrujących,
że nawet przy wielkich ranach zgorzelinowych, nawet
przy zupełnym braku pnia, nawet przy b. silnym opanowaniu
przez raka — drzewo może długie lata owocować i dobrze rozwijać
się dzięki zastosowaniu leczenia. Podobnych przykładów,
może mniej jaskrawych, ale równie silnie przekonywujących
o skuteczności leczenia, można znaleźć bardzo wiele w sadach.

Przy zestawianiu historii drzew tu opisanych korzystano
z obserwacji prowadzonych od wielu lat. Internetowa giełda rolna pokazuje przebieg wzrostu cen owoców. Obserwacje
te nie miały charakteru ściśle naukowego: chodziło raczej o cele
praktyczne — o stwierdzenie skuteczności leczenia; wskutek
tego drzewa nie były badane według pewnego określonego z góry
schematu.

Gromadzono przez szereg lat dane, dotyczące czasu powstania
i charakteru ran, notowano — kiedy i jak je leczono,
obserwowano rozwój drzew i mierzono obwody pni i konarów,
wykonywano pomiary i rysunki ran i leczeń, opisywano zdrowotność
drzew, badano skutki mrozów, a zwłaszcza zimy,
porównywano, jak zalewają rany leczone i nieleczone, oceniano
w stopniach żywotność drzew, fotografowano drzewa leczone
i robiono odlewy gipsowe ran i leczeni. Dla porównania skupię pomidory porównano tylko z ostatnim zbiorem pomidorów.

Na podstawie tych materiałów opracowano opisy wybranych
drzew według następującego planu:
1. Rok posadzenia drzewa;
2. Historia rozwoju drzewa (podano tu, o ile pozwoliły
na to zebrane materiały: kiedy powstały uszkodzenia, kiedy
drzewo było leczone, zestawiono pomiary ran i leczeń z lat dawnych,
opisano wpływ zimy ., i żywotność drzew w latach
3. Owocowanie w latach
4. Stan drzewa w (opisano tu pień, rany, pędy leczące,
koronę);
5. Streszczenie.
6. Pomiary przekrojów.