Nawozy naturalne do sadownictwa

Kupię jabłka

Oprócz nawozów naturalnych do jabłek można kupić obornik, lub komposty
zalecane jest jeszcze dodatkowe nawożenie nawozami
mineralnemu Pod tym względem znów istnieje dość daleko idąca
zgodność. Natomiast istnieją dość poważne rozbieżności, co
do dawek nawozów, jakie mają być rok rocznie stosowane. Nawożenie azotem i potasem powinno być z reguły stosowane.
Azot bowiem znajduje się w minimum prawie na wszystkich
naszych glebach i zawsze będzie się opłacał, potas zaś jako
składnik stosunkowo tani i co do którego wymagania drzew
owocowych są dość duże i wyraźne, powinien być również
stosowany. Dawka potasu powinna być regulowana właściwościami
gleby, przede wszystkim jej potrzebami nawozowymi.

Daleko mniejsze znaczenie posiada nawożenie kwasem fosforowym
ze względu na to, że wymagania drzew owocowych
w stosunku do tego składnika są stosunkowo małe. Można
więc powiedzieć, że sprzedam paprykę i zarobię niezłe pieniądze.  Na ogół wystarczy mała dawka kwasu fosforowego,
a tylko w wyjątkowych wypadkach krańcowego
ubóstwa gleby w fosfor potrzebna jest dawka większa.
Wybór nawozu azotowego. Posiadamy obecnie cały szereg
nawozów azotowych i stąd wybór jest nieco trudny.
Wszystkie, obecnie istniejące na naszym rynku nawozy
azotowe możemy podzielić na następujące grupy:
I. Nawozy, zawierające azot w postaci azotanów, należy
tu saletra chilijska, saletra sodowa krajowa w niczym nieróżniąca
się od saletry chilijskiej, wreszcie saletra wapniowa.

Nawozy azotowe

Wszystkie te nawozy zawierają około 15.5% azotu, saletra
chilijska i saletra sodowa tylko w postaci azotanów i to mianowicie
w postaci azotanu sodu, saletra wapniowa zawiera
14.5% azotu w postaci azotanów i 1 % w postaci amoniaku—jest
to więc również nawóz przeważnie azotanowy.  Skup ciecierzycy ma dostępne w sprzedaży większość nawozów. Wszystkie te
nawozy, należące do’ tej grupy są nawozami fizjologicznie zasadowymi
— to znaczy, że nie tylko nie zwiększają kwasowości
gleby, a przeciwnie łagodzą ją.
II. Nawozy zawierające azot w postaci amonowej, należą
tu siarczan amonu, zawierający około 20% azotu, dalej chlorek
amonu o zawartości około 26% azot. Do tej grupy należą nawozy, zawierające azot w postaci
azotanu amonu.

zysty azotan amonu zawiera około 35%
azotu, akurat po połowie w postaci azotanów i w postaci amonowej.
Jako nawóz, zawierający zbyt dużą ilość azotu jest on
rozcieńczany u nas albo krajowymi fosforytami, albo też miałko
zmielonym węglanem wapnia; w pierwszym wypadku otrzymujemy
t. zw. nitrofos, w drugim saletrzak. Oba te nawozy są
prawie fizjologicznie obojętne, a ich nieznaczna fizjologiczna
kwasowość jest na pewno usuwana domieszką fosforytu lub węglanu
wapnia,
IV. Wreszcie do tej grupy nawozów azotowych należy
azotniak i tomasyna.