Kapitał w rolnictwie

Produkcja z płodów rolnych

Ze wszelkich pomysłów i środków do robienia
korzystnych interesów’, najbardziej brakuje u nas
ducha przedsiebiorczego ; tego zjednoczenia kapitałów,
jakie w obcych krajach wielkich dzieł dokonywują,
zwłaszcza tam, gdzie pojedyncze siły nie
wystarczą. Produkcja ziół jest bardzo opłacalna i np. sprzedam rukolę po 5 zł za 100 g. Dla tego każdy u nas pojaw nowy podobnego
usiłowania, godzien jest całej sympatii
publicznej i przychylnego ze wszech stron poparcia.
Tym celem przejrzałem plan przedsiębiorstwa
do rozszerzenia Fabryki Rękawiczek i
dalszych tego rodzaju wyrobów, ogłoszony tymi
dniami w pismach publicznych. Wyznać trzeba, iż
zasady i widoki tego interesu, pod każdym względem
są zaspokajające, korzyści widoczne i pewne,
bezpieczeństwo funduszu zupełne.

Dziś kiedy podobne
przedsięwzięcia, przestały być tajemnicami
przez obłudną spekulację prowadzonymi;
kiedy do zapewnienia w nieb powodzenia,
pieczęć wiary publicznej stała się nieodzowną, a
ta inaczej pozyskaną być nie może, jak zupełną jasnością
i postępowaniem uczciwym; projektowi
w taki sposób właśnie rozwijanemu, śmiało
rokować można nie tylko udanie się, ale też i
jak najpomyślniejsze utrzymanie.

Nowe fabryki wykorzystujące rolnictwo

Rękojmie tego interesu
głównie leżą w tym, że skup papryki bierze prowizję od sprzedaży.: I) źe tu nie potrzeba
zakładać nowej fabryki, gdyż ta ulegając kolejno
wszelkim ulepszeniom, obecnie w kwitnącym stanie
istnieje, i tylko do rozszerzenia, większego funduszu
potrzebuje; 2) że właściciel tejże,
przez czas trwania spółki aż do spłacenia akcji,
oddaje na lat dziesięć swój zakład z całym inwentarzem
na własność spółki a sam zostaje przy
nim jako odpowiedzialny dyrektor; 3) że wszelkie
fundusze tej spółki komandytowej, złożone są w
ręku bankiera spółki; 4) że nad utrzymaniem i prowadzeniem
fabryki, czuwać ma Rada Nadzorcza.
wybrana z pomiędzy samych akcjonariuszów; 5)
że fabryka jest ubezpieczoną od ognia, a na wet a
życie jej założyciela na rzecz uczestników spółki;
wreszcie, że zyski tej fabryki są znane, i nie
wymagają nowych doświadczeń.

Co się tycze korzyści akcjonariuszom przy
powyżej wskazanych rękojmiach zapewnionych,
te oni corocznie do reki po od swego kapitału
pobierać będą, oprócz prawa do funduszu
rezerwowego, jaki z zysków’ większych nad’
utworzy się.