inkubator.jpg

2015-07-13 11:23:12

UWAGA! Zmiana siedziby

Zarząd Stowarzyszenia "G5" informuje, że z dniem 01.07.2015r. zmianie uległa nazwa Stowarzyszenia oraz siedziba. Zgodnie z Uchwałą Walnego Zebrania Członków z dnia 27.02.2015r. Lokalna Grupa Działania nosi nazwę "Królewskie Ponidzie" z siedzibą w Busku Zdroju, ul. Grotta 3; tel. 41 378 71 77

2015-06-22 13:50:54

Zaproszenie na szkolenie!

Zaproszenie na bezpłatne szkolenia
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „G5” wspólnie z Forum Aktywizacji ObszarówWiejskich (FAOW) serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenia pn.   "Promocja efektów realizacji PROW 2007-2013 oraz prezentacja nowego okresu programowania PROW 2014-2020”.
Data i miejsce szkolenia: 25.06.2015 r. Gminne Centrum Kultury w Stopnicy
Czas trwania szkolenia od 12.00 do 18.00

 

pozostale aktualnosci


Zobacz

O Nas

Stowarzyszenie ”G5” powstało w maju 2007r. i zarejestrowane jest w sądzie jako Lokalna Grupa Działania, czyli stowarzyszenie, którego szczególną formę prawną określa ustawa o stowarzyszeniach i PROW. Polem działania LGD jest obszar pięciu gmin powiatu buskiego w województwie świętokrzyskim.

Stowarzyszenie realizować będzie swe cele określone w Lokalnej Strategii Rozwoju, dla obszaru 5 gmin, które wchodzą w jego skład. LGD jest organizacją stosunkowo młodą, niemniej jednak zdołała pozyskać fundusze na szkolenia mieszkańców z zakresu zarządzania projektami.

Stowarzyszenie ”G5” powstało jako porozumienie trzech sektorów tj. publicznego, społecznego i gospodarczego i prowadzi działania zmierzające do budowy aktywnego społeczeństwa obywatelskiego. Stowarzyszenie ”G5” działając na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, uwzględnia ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych, rozwój turystyki oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych.

 

free_leader.gif

 

Bank zdjęć obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju dostępny na stronie www.galeria.g-5.nazwa.pl

Mapa GPS obszaru G5 jest możliwa do pobrania ze strony Stowarzyszenia G5 pod adresem: www.gps.stowarzyszenieg5.pl